Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2019

Premium dog toys
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viagriber griber
Nie musisz nikomu nic udowadniać. To twoje życie i możesz zaprosić do niego tych których kochasz. Masz prawo wyprosić ze swojego życia tych, którzy źle ci życzą i pomniejszają. Masz prawo dokonać wyboru jak twoje życie ma wyglądać. Dorosłeś.
— D.Skalska
3049 59c0 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPoranny Poranny

September 08 2019

0272 5907 400
Drugą dobę zastanawiam się o czym myślałaś i co czułaś. Po przeczytaniu tych kilku splecionych przeze mnie zdań. Zdań które wywołały u mnie palpitacje serca. Nie wiem czy nie większe od Twojej propozycji.
Czy tylko było Ci szkoda? gdy odpowiedziałem, że nie jest dobrym pomysłem odnawiać nasz kontakt? Czy uwierzyłaś w to, że to była ciężka decyzja dla mnie? Naprawdę mógłbym robić wiele ciekawszych rzeczy niż zastanawiać się co czułaś i co miałaś w głowię w piątek około południa.
— Naprawdę.
Reposted fromPoranny Poranny

August 21 2019

Bo utrata życia nie jest wcale najgorszą rzeczą, jaka może spotkać człowieka. Najgorsza jest utrata tego, po co się żyje .
— Jo Nesbø - Trzeci klucz
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viagriber griber
Napisz do mnie. 
Reposted bywhatdoyouthinkwhatdoyouthink
Dzisiaj śniłaś mi się dokładnie taka, jaka byłaś cztery lata temu. Dzisiaj śniłem się sobie dokładnie taki, jaki byłem cztery lata temu. Możemy sobie tego więcej nie robić? To znowu dzieje się co noc. Naprawdę, możemy już przestać to sobie robić?
— Proszę.
Reposted fromPoranny Poranny
0364 2f79 400
6604 0f61 400
Reposted fromkaraibski karaibski viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...