Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2019

Z każdego miejsca - uciekałem.
Od każdego człowieka - uciekałem.
Głupie były te moje ucieczki - bezskuteczne.
Po co uciekać z jednego miejsca do innego, jeżeli potem znów się ucieka z innego do jeszcze innego? Bo po co zostawiać jednego człowieka dla drugiego, jeżeli tego drugiego zostawia się póżniej dla trzeciego, a tego trzeciego dla...
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted frommhsa mhsa viarudaizia rudaizia
2284 f78f 400

eliixur:

🌱

Reposted fromabsolem absolem viarudaizia rudaizia
3452 279e 400
Reposted from4777727772 4777727772 viarudaizia rudaizia

February 18 2019


Reposted from4777727772 4777727772 viaPoranny Poranny
7687 051e 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
Przypomniał mi ten wiersz pewien wieczórt, kóry przerodził się w poranek. Noc płaczu i rozmów do rana.
Reposted fromPoranny Poranny

February 17 2019

1588 a661 400

/ Fox

Reposted fromamatore amatore viaPoranny Poranny

February 13 2019

7359 d24b 400
Reposted fromTamahl Tamahl viaPoranny Poranny

February 10 2019

4149 305b 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
1198 68eb 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
Wszystko można odłożyć na później, ale kochać trzeba teraz.
— Piotr Adamczyk
kocham Cię, dawno tego nie mówiłem. bo ja Ci obiecałem, że będę się starał tego nie spieprzyć i Ty mi też obiecałaś.
pobeczałem się, kiedy Ci to pisałem. 
02/02
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
3833 a469 400
Reposted fromsoftboi softboi viaPoranny Poranny
4916 8521 400
Reposted fromkarahippie karahippie viaPoranny Poranny
9968 4871 400
Reposted fromniub niub viajointskurwysyn jointskurwysyn
6281 5739 400
Laura Makabresku
Reposted fromPoranny Poranny

October 30 2018

4472 96dd 400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl