Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2017

To przykre, jak często boimy się być szczęśliwi. 
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayanek yanek
1542 b2f7 400
8841 2961 400
Reposted fromoll oll vianiedopowiedzenia niedopowiedzenia
5566 9121 400
za dużo Ciorana.

October 11 2017

9237 0d75 400
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
7424 21d3 400
Chainsaw art
Reposted fromtgs tgs viaExfeletes Exfeletes

October 10 2017

7737 e56a 400

Wiecie co? Ja już chyba to rozgryzłam. Żeby żyć, trzeba chcieć żyć. Wstawać i to wcześnie, ale nie mieć z tego powodu skwaszonej miny tylko myśleć, że czeka nas cudowny dzień do wykorzystania. Iść tam gdzie trzeba z uśmiechem bo tylko wtedy jesteśmy atrakcyjni. Robić swoje gówno bez marudzenia, zamiast kląć na to w myślach użyć ich do szukania jasnych stron. Wracać do domu i jeść obiad. Zamiast lecieć do komputera wziąć zeszyt i pouczyć się albo najlepiej poddać się swojemu hobby. Zamiast odpalać internet, odpalić muzykę, otworzyć na oścież okno i posłuchać duszy. W weekend wyjść z domu z przyjaciółmi, a nie się od nich odgradzać. Pomagać ludziom, otworzyć się choć troszeczkę, wiecie o czym mówię - uchylić chociaż drzwi tak na szerokość łańcucha. Zacząć zmieniać to, czego nie lubimy, uzbrajając się przy tym w cierpliwość. Mamy za mało czas żeby smucić się za coś, co już dawno zapomniał czas, nie żyjemy w końcu w przeszłości. Zostaw tego złamasa, niech mu się wiedzie z tą  wywłoką - na ciebie też przyjdzie czas. Zostaw te wszystkie rany i pozwól im się zagoić, nie sprawiaj bólu samej sobie, nie krzywdź się. Rozkwitnij, bądź piękna i każdego dnia żyj. 

Każdego dnia zachowujmy się tak, jakbyśmy z dźwiękiem budzika rodzili się na nowo.

Bez przeszłości i ran jakie zadała. 

Nie wiemy kiedy Bóg nas stąd zabierze, bierzmy to, co mamy. 

— 03:05 / zainspirowana smutkiem przyjaciółki.
Reposted fromriseme riseme viajointskurwysyn jointskurwysyn
3496 df06 400
Reposted fromamatore amatore viajointskurwysyn jointskurwysyn
Chemiczny świat, pachnący szarością
Z papieru miłością
— Myslovitz "Długość dźwięku samotności"
Reposted fromxalchemic xalchemic viajointskurwysyn jointskurwysyn
7982 2c05 400
Reposted fromcourtney97 courtney97 viayanek yanek
8790 d1bc 400
Reposted fromsensuoussirens sensuoussirens viayanek yanek

October 08 2017

8766 3da4 400
Reposted fromkivlov kivlov viayanek yanek
8719 36e5 400
Reposted fromkotowate kotowate viadotknij dotknij
2793 74eb 400
Reposted fromkattrina kattrina viajointskurwysyn jointskurwysyn
6154 dd9c 400
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viayanek yanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl