Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2019

July 17 2019

1326 d1ef 400
Reposted frommakle makle viajointskurwysyn jointskurwysyn
1851 4dc4 400
Reposted fromsavatage savatage viajointskurwysyn jointskurwysyn
1535 38be 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
To, co kochasz najbardziej, kiedyś zrani cię najmocniej. 
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn

July 16 2019

7495 b0d3 400
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viakobiety kobiety
Reposted fromshakeme shakeme viakobiety kobiety
0993 ba33 400
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viakobiety kobiety
1413 9cf1 400
Reposted fromPoranny Poranny

July 14 2019

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Mieszkanie, duże okna, trochę więcej miejsca niż ta klitka na drugim piętrze. Jakiś dywan, fotel i lampa z abażurem, którą nazwiesz tandetnym gratem totalnie w moim stylu. Ekspres do kawy, lodówka bez zabudowy, dwa krzesła przy stole tylko dla naszej dwójki. Trochę życia. Szafa, zrobię Ci miejsce na półce, w łazience kawałek pralki na Twoje kosmetyki. Pokażesz mi zdjęcia, powiem, że uśmiech mają po Tobie. Będę dotykać końce Twoich palców i całować ramiona. Pieprzyć i płakać, potem już nic nie mówić. Zapalę. Jak wyjdziesz będę patrzyła na końce Twoich włosów znikające za rogiem budynku. Jak wyjdziesz do swoich spraw. Będę skreślać dni do kolejnej środy, kiedy on pracuje do późna. Każde dziewięćdziesiąt minut będę kroić na sekundy. Będę spać, jeść, pracować. Czekać na jutro, później i kiedyś. Będę się  uśmiechać i wieść szczęśliwe życie, zbijając przy tym kilkaset talerzy. 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////          
Szanuj siebie na tyle, by odejść od wszystkiego co Ci nie służy, co Cię nie rozwija i co nie daje Ci prawdziwego szczęścia.
7492 5f8c 400
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaxannabelle xannabelle
Wiesz, co się liczy długoterminowo w związkach? Nie jest to seks, nie są to emocje, nie jest to wygląd. Tym czymś jest spokój. Możliwość wyjechania z kumplami na weekend i nie zastanie po powrocie zapłakanych oczu. Możliwość zamknięcia się w pokoju i poczytania książki bez pytania: "Stało się coś? Kochasz mnie?". Możliwość umówienia się z koleżanką z pracy bez podejrzeń o zdradę, ale też bycie wolnym od podejrzewania swojej dziewczyny o to, że ciebie zdradza.
Najważniejsza jest przyjaźń z osobą, która potrafi samodzielnie żyć i to, żeby się wzajemnie nie podusić swoimi problemami, oczekiwaniami, lękami i emocjami. Każdy potrzebuje powietrza, żeby nim oddychać, a jeśli go nie ma, to idzie szukać go gdzieś indziej.
— Volant "Sexcatcher"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxannabelle xannabelle
1969 5fb1 400
Reposted fromnaplimak naplimak viaxannabelle xannabelle
Boję się, że już nigdy nie będę tak naprawdę szczęśliwa. Że wszystko już zawsze będzie tylko echem tamtego uczucia do jedynej osoby, z którą nie mogło być happy endu...
— 8 lat to wciąż za mało żeby zapomnieć
Reposted frombazyliszek bazyliszek viajustonebullet justonebullet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl