Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2018

1579 940b 400

February 21 2018

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadotknij dotknij
Zupełnie jakbyśmy poznali się tylko po to, żeby się ze sobą żegnać.
— Daniel Glattauer – Wróć do mnie
Reposted fromwetryagain wetryagain vianiepierdol niepierdol
6095 a9a1
Reposted frompastelowe pastelowe viajointskurwysyn jointskurwysyn
8566 93d5 400
5277 c48e 400
Reposted fromonlyman onlyman viajointskurwysyn jointskurwysyn

February 07 2018

8245 9a4d 400
4487 9c3a 400
2028 1b06 400
Reposted frommakowiedz makowiedz viajointskurwysyn jointskurwysyn

February 05 2018

7932 8861 400
Przez te wszystkie lata związku nauczyłem się jednej ważnej rzeczy. Mimo upływu czasu, a może nawet właśnie przez to, trzeba codziennie dorzucać do pieca, żeby się żarzyło. Myśleć o tej drugiej osobie, robić drobne niespodzianki, dawać znak, że się kocha. Wszyscy faceci, którzy budzą się rano, powinni pamiętać o tym, że tak jak idzie się do piwnicy sprawdzić, czy w piecu się jeszcze pali, tak samo trzeba podtrzymywać temperaturę między dwiema osobami. Myśleć, kombinować. I nie chodzi o przynoszenie kwiatów, to może być drobiazg, SMS. Ale ognia trzeba pilnować, to jest rzecz najważniejsza
— Arkadiusz Jakubik
Reposted frombadgirl badgirl vianiedopowiedzenia niedopowiedzenia
4138 b3aa 400
Reposted fromelegy elegy viajointskurwysyn jointskurwysyn

February 03 2018

8277 f8d2 400
Reposted fromsunlight sunlight viajointskurwysyn jointskurwysyn
6569 0eec 400
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn
5735 3a51 400
7932 8861 400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl